torsdag 28 juni 2012

Finns det en revolution i Syrien?

En viktig del av det pågående krigföringen mot Syrien är uppmaningarna att stödja den "syriska revolutionen". Vilka är drivande i denna "revolution"? För att börja reda ut vad som avses med "revolution" i Syriens fall börjar vi med att undersöka vad som allmänt hävdas och sen går vi in på vad revolutionsförespråkarna själva hävdar.


På Wikipedia menar de som har författat texten om "revolutionen" (syrian uprising) att "revolutionen" drivs fram genom att civila och desertörer bildade Free Syrian Army i juli 2011.

Längre ner i texten står det att  Local coordination committes (LCC) bildades i mars 2011 och de satsade på att engagera unga, tidigare oorganiserade aktivister. Dessa kommittéer sägs ha utvecklats separat från den etablerade oppositionen. LCC fungerar på det sättet att krafter utanför Syrien kan "adoptera" en lokal kommitté och skicka pengar m.m. till kommittén.

I texten står det även (med en rad) att den syriska regeringen menar att det finns annan väpnad opposition utöver Free Syrian Army som består av islamister.

Om oppositionen i övrigt står det att Syrian National Council (SNC) bildades i Turkiet i augusti 2011. SNC sägs till större delen bestå av medlemmar i det Muslimska Brödraskapet som är i exil och:
-"Damascus Declarations" avdelning i utlandet,
-Assyrian Democratic Organization,
-"Kurdiska dissidenter",
-Local Coordination Committees
-Kurdish Future Movement Party (sägs vara det enda kurdiska partiet inom Syrien som deklarerat sig vara en del av SNC).

Det skrivs att SNC har uttryckt att det är oppositionens skyldighet att "stödja rebellerna" och att de inte skickar vapen direkt till Free Syrian Army men att de kommer skicka pengar "för att hålla Free Syrian Army  flytande" och att man kan donera pengar till FSA på SNCs hemsida. Det framgår även på wikipediasidan att USA officiellt har deklarerat att SNC är ledande och legitima representanter för Syrien.

Det nämns även att det existerar en National Coordination Committee for Democratic Change (NCC) som främst verkar inom landet och består av 13 oppositionspartier (varav de flesta är vänster), inklusive 3 kurdiska partier. Denna grupp sägs vara en bestämd motståndare till utländsk intervention.

Av det som står att läsa på wikipedia så framstår det alltså som att oppositionen består av:
1. En grupp som får utländskt stöd (NSA/FSA) och som har sin bas utanför landet och,
2. En annan grupp (NCC med 13 partier) som verkar inom landet och som inte får något stöd utifrån.

Men det finns kanske ytterliggare grupper som inte nämns på Wikipedia?
Låt oss se vad de som skriver om "revolutionen" i Syrien hävdar. Kanske de har kontakt med grupper som inte nämns på Wikipedia?

http://www.syriarevolution.com/ (arabisk hemsida, en googleöversättning ger vid handen att de tycks mena att det är Free Syrian Army som genomför "revolutionen".)
http://syrianrevolutiondigest.blogspot.se (förespråkar att SNC skall ta över)
http://www.facebook.com/Syrian.Revolution (på arabiska, en översättning visar att de skriver "Gud är Stor" i vartannat inlägg)
http://www.facebook.com/TheSyrianRevolutionEnglishEdition (i den engelska upplagan använder de inte ordet Gud)
http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=28039 (menar att Local Coordination Committées är de den ledan kraften i revolutionen men att den kan "kidnappas" utifrån av SNC).
http://socialistworker.org/2012/03/05/will-syria-crush-the-revolution (menar att Free Syrian Army genomför "revolutionen")
http://www.free-syria.com/ (stödjer Free Syrian Army)
http://www.unitedfreesyria.org/we-must-intervene-in-syria/ (menar att USA öppet måste anfalla Syrien)
http://www.facebook.com/syriska.revolutionen (svensk grupp som menar att "revolutionen" skall genomföras utifrån med USAs hjälp)
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2012/04/20/revolution-och-reaktion-i-syrien/ (menar att Local Coordination Committés är en del av den "syriska revolutionen".)
http://www.lccsyria.org/ (Local coordination committeés hemsida)
http://www.mcclatchydc.com/2012/06/25/153728/weeks-spent-with-syrian-rebels.html#storylink=omni_popular (menar att Free Syrian Army och Local coordination committeés är "revolutionen")

Med "revolutionen" menas NATOs interventionsstyrkor

Efter genomgången ovan så får man fortfarande fram att oppositionen består av:

1. En grupp som får utländskt stöd (NSA/FSA) och som har sin bas utanför landet och,
2. En annan grupp (NCC med 13 partier) som verkar inom landet och som inte får något stöd utifrån.

Som Svenska Dagbladet rapporterade igår så utgår National Syrian Council och Free Syrian Army från Turkiet där de får vapen och träning av NATO. Free Syrian Army är alltså NATOs interventionsarmé och Local Coordination Committées fungerar som logistiskt stöd för den pågående interventionen. De som talar om en "revolution i Syrien" menar NATOs styrkor. Om de har andra uppgifter så får de gärna presentera dem så att vi utveckla debatten.

En del av som förespråkar att man skall "stödja revolutionen" i Syrien nämner inte vilka de är som de stödjer i Syrien utan hänvisar till "stora demonstrationer mot regimen". När man frågar dem vilka grupper exakt som de stödjer så får man inget svar. I en diskussion med dem om vad som egentligen menas med revolution så säger de att en revolution inte behöver vara som den franska revolutionen att skilda samhällsklasser står mot varandra eftersom det också finns "politiska revolutioner" som innebär ett skifte av regering. Om man använder begreppet på det sättet så kan varje förändring i styret i ett land kallas en "revolution". På det sättet blir de som stödjer NATOs pågående intervention "revolutionärer" och de som är emot "kontrarevolutionärer" och "diktaturkramare". Så om vi för ett ögonblick accepterar deras definition av en revolution som byte av regering i ett land. Den grupp som de vill ska ta över har väl ett politiskt program som de skall implementera vid regeringsskifte? Vilket är då det politiska program som deras "revolutionärer" har? Var finns detta "revolutionära" program?

Vännerna av den "syriska revolutionen" är NATOs trojanska häst inom krigsmotståndet

Det är klart att det finns demonstrationer mot Syriens regering. Det finns ju en stor opposition som vill ha en annan regering och som är mot NATOs intervention. Men demonstrationer och en interventionsstyrka, finansierad, tränad och beväpnad av NATO är ingen revolution utom i sinnena hos NATOs viktigaste allierade, deras trojanska häst inom krigsmotståndet.

Dessa grupper fungerar som ett viktigt politiskt stöd för NATOs intervention och utsträcker stödet för interventionen bland grupper som normalt sett är emot imperialistiska krig. Dessa grupper är särskilt farliga eftersom deras propaganda kan omöjliggöra ett brett motstånd mot krigen. Vi måste i ett tidigt skede avslöja dem och öppet kritisera och fördöma dem så att imperialisterna inte lyckas få med breda lager i sina krigskampanjer.

Tillsammans är vi starka! "Frifräsaren" är en löjlig figur

Ensamma är vi svaga men tillsammans kan vi kraftfullt motverka imperialisternas krig som tycks komma allt oftare. Allt för många har glömt hur viktigt det är med organisering och tycker det är skönt att "vara sitt eget parti". Vi måste organisera oss och bygga upp organisationer som är snabbare och slagkraftigare än NATO-strukturen och gå ut och aktivt upplysa och värva folk. Vi måste sträva efter att ge allt för kollektivet, gemenskapen och de politiska målen och lägga det individuella åt sidan. Det är vårt enda hopp och chans att kunna motverka krigen.

Vem vill vara med och bygga upp något som inte finns?

2 kommentarer:

 1. Ett tips: Kontakta Christof Lehmann i Danmark. Han erbjuder sig att komma och tala på möten om Libyen och Syrien bl.a. se:

  http://syrienblogg.wordpress.com/2012/06/28/28-jun/#comments

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kerstin, Tack för tipset!

   Radera