lördag 16 juni 2012

”Jag hoppas på demokratiska reformer” – intervju med Ali Malla

Stödkommittéen för demokrati i Syrien är en svensk förening med säte i Stockholm. Den har organiserat flera demonstrationer till stöd för presidenten Bashar al-Assads demokratiska reformer och för att fördöma terrorism och religiös extremism. Ordföranden heter Ali Malla. Jag träffade honom på Övre Slottsgatan i Uppsala för en pratstund.
MO: I västerländska medier sägs det att Houlamassakern utfördes av ”regimtrogna” miliser, så kallade ”shabiha”.Stämmer det?
AM: Absolut inte. Offren för massakern var anhängare till Assad. Det sätt som de mördades på tyder på att förövarna var sekteristiska fanatiker, så kallade ”wahhabiter”. Det är samma grupper som slaktar folk i Irak och som slaktade folk i Algeriet på 1990-talet.
MO: Vad har du själv för religion?
AM: Jag är sunnimuslim. Men jag tycker inte att detta är relevant. Syriens fiender vill underblåsa religiösa motsättningar. De vill ha ett inbördeskrig. Vi ska inte gå i den fällan. Konflikten står mellan patriotism (wataniyya) och förräderi (khiyana) inte mellan sunniter och shiiter eller mellan muslimer och kristna. Vi är alla syrier.
MO: Wahhabismen är väl ett ganska nytt fenomen i Syrien?
AM: Ja den har nyligen kommit från Saudiarabien. Den saudiska regimen hjärntvättar folk. De utnyttjar religionen för att främja sin politiska agenda, som egentligen är USA:s agenda. De saudiska prästerna är liksom USA:s språkrör till muslimerna. De pekar ut vem som är fienden och driver muslimerna åt det håll de vill. Om USA inte tycker om någon kommer de saudiska prästerna och säger att denne är en ”otrogen” som måste dö. På så sätt använder man moskéerna för att tjäna USA.
MO: På senare tid har wahhabiterna ägnat mycket möda åt att demonisera shi’iterna?
AM: Det beror på motståndsrörelsen Hizbollah som har en shi’itisk teologi. Genom att demonisera shi’ismen hoppas man kunna vända folk från Hizbollah och försvaga motståndet mot den sionistiska regimen. USA och Israel har spenderat enorma summor för att förstöra Hizbollahs rykte. De wahhabitiska prästerna har varit nyttiga verktyg.
MO: Wahhabiterna kontrollerar Mecka …
AM: Detta är ett stort problem. Wahhabiterna ockuperade Mecka 1924. Nu kan de använda Meckas religiösa status för att påverka muslimer politiskt. I praktiken är det USA och Israel som styr Mecka. Ett tag var jag hoppfull. Det var när Saddam hade invaderat Kuwait. Jag hoppades att han skulle fortsätta in i Saudiarabien och befria Mecka.
MO: Den wahhabitiska diktaturen Saudiarabien säger sig vilja införa ”frihet” i Syrien …
AM: Vilken frihet? Självmordsbombningar? Stening? En kung som piskar sina undersåtar till underkastelse? Det är Mecka som behöver befrias från wahhabiterna. Muslimer har ingenting att saga till om där, trots att den är en helig stad för alla världens muslimer.
MO: Saudiarabien bygger moskéer i Sverige …
AM: Det är en mycket farlig utveckling. Dessa moskéer är saudiska propagandacentraler. Man kommer att försöka hjärntvätta unga män till att verka för den saudiska, politiska agendan genom att klä den i religionens språk. Vi ser redan hur den saudiska regimen utnyttjat sitt religiösa nätverk i Sverige för att till exempel anordna demonstrationer mot Assad och sprida uppfattningen att det väpnade upproret är en ”jihad” och en religiös plikt för muslimer.
MO: Är inte Muslimska brödraskapet inblandade?
AM: Muslimska brödraskapet leder det väpnade upproret i Syrien ideologiskt. Saudiarabien och Qatar står för pengarna. Wahhabismen för teologin. Det så kallade “Nationella rådet” baserat i Turkiet styrs av brödraskapet. De andra smågrupperna är bara bihang och alibin. Som den där skurken från Uppsala …
MO: Ja, Abdulbaset Sieda. Vem är han?
AM: Han är bara en opportunist. Han är en kurd från Syrien. Man har valt honom som en frontfigur. Han är lämplig eftersom han är svag och saknar en tydlig ideologisk position. På så sätt hoppas man ena oppositionen. Men det är fullständigt omöjligt att ena sekulära grupper, kurdnationalister och brödraskapet. De hatar varandra. I verkligheten är det brödraskapet som håller i trådarna.
MO: Så brödraskapet strävar efter att ta makten i Syrien?
AM: Självklart. Men de talar med kluvna tungor, precis som imamerna som avslöjades i Uppdrag granskning. De säger en sak i moskéerna, en annan till västerländska medier. Utåt säger de att de respekterar kristna och den religiösa mångfalden i Syrien men i moskéerna säger de att kristna ska betala en särskild skatt, att deras kvinnor ska tagas som slavinnor, att shi’iter är ”avgudadyrkare” som måste utrotas och så vidare. Man kan inte lita på dem. Bashar al-Assads far, Hafiz al-Assad, kallade dem för Ikhwan al-Mujrimin, ”det kriminella brödraskapet”. Det är en passande beskrivning.
MO: Vad vill du själv se för utveckling i Syrien?
AM: Jag hoppas på demokratiska reformer, på fredlig väg, så att Syrien kan bli ett ännu modernare land än det redan är. Inte att vi ska gå tillbaka till feodalism och religiös fanatism som i de wahhabitiska diktaturerna Saudiarabien och Qatar.

Intervjun är gjord av Mohamed Omar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar