lördag 16 juni 2012

Robotar och Syrienkrisens betydelsen för Sverige

Dagens Nyheter har en artikel avskriven från TT-AFP med konstiga formuleringar i rubriken:
Ryssland skickar robotförsvarssystem till Syrien som kan användas för att skjuta ner flygplan och sänka fartyg om USA eller andra västländer intervenerar för att stoppa våldet i Syrien.
Av detta låter det som det skulle vara en nyhet med vapenleveranser till Syrien. I själva verket är det en gammal verksamhet som fortsätter, och det som händer är väl att Syrien får tillgång till modernare teknik som kan vara farligare än de gamla robotarna för eventuella NATO-framstötar. Vidare vet vi av erfarenhet (eller är Afghanistan, Irak och Libyen bortglömda redan?) att västliga interventioner inte stoppar något våld. Varför stoppa våld som man själv organiserar? Men får Syrien bättre beväpning med luftvärns- och sjömålsrobotar kanske NATO tänker sig för ytterligare några gånger innan man går till öppet anfall.

Ännu så länge ser krisen ganska lokal ut. Men det finns riskmoment som bör pekas ut och som berör Sverige. Det finns en del ryska militärer i Syrien, och det kanske kommer fler från Ryssland och dess samarbetspartners. Skulle ryska trupper angripas, och man från central rysk sida gör bedömningen att NATO är inblandat, kanske ryssarna börjar fundera på motdrag. Det behöver inte ske just i Syrien, men exempelvis i östersjöområdet. Där finns ett par formellt neutrala stater som på senare år haft det dåliga omdömet att låta sig mer och mer dras in i NATO-aktiviteter: trupper i Afghanistan, gemensamma militära manövrer, kriget i Libyen. Ryssland har redan skärpt tonen mot Finland, och känner sig Moskva hotat kanske tonläget och de praktiska åtgärderna kommer att vässas ytterligare. Vad det skulle kunna innebära är svårt att sia om, men skulle det gå så illa så att syrienkrisen utmynnar i en direkt uppgörelse mellan Ryssland och NATO ligger Sverige i skottlinjen.

Ett lästips som berör flera av de länder som nämns ovan men också generellt hur väst river ner stater i Tredje världen: The shape of the new state to come. Författaren avslutar med en intressant varning: idag är det stater i Tredje världen som krossas, i morgon kan det gälla i våra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar