fredag 22 juni 2012

Tidningen Flamman och "omvärlden"

Tidningen Flamman genomför just nu en undersökning om läsarnas inställning till läget i Syrien. Men hur är egentligen undersökningsfrågan ställd? 

Flamman har till skillnad från de flesta andra tidningar också släppt fram de som är motståndare till det pågående kriget mot Syrien t.ex. Ulla Andersson och det är något mycket positivt. Men redaktionen som har författat frågan i den pågående läsarundersökningen visar att man tyvärr omfattar idéer som praktiken blir en del av  NATOs krigsansträngning.Situationen i Syrien blir allt mer våldsam. Hur bör omvärlden reagera?

När vi betraktar ett eller flera länder så kan man antingen skilja mellan dess folk och dess regering eller så kan man välja att kan "bunta ihop" folket med staten och använda termen "samhället", "vi i Sverige", "omvärlden", etc. Men är det lämpligt att okritiskt "bunta ihop" befolkningarna i alla världens länder med respektive statsapparat och använda begreppet "omvärlden" när man diskuterar Syrien? Vilka är omvärlden? I dagens läge är det rimligen NATO som avses eftersom det är länderna som ingår i NATO som har kapacitet att "reagera" och "göra något". Om man inte avser att sprida felaktiga föreställningar bör man väl i ärlighetens namn skriva att det är NATO det handlar om. Frågan de borde ha ställt blir alltså: "Situationen i Syrien blir allt mer våldsam. Hur bör NATO reagera?". Men då blir frågan än mer uppenbart absurd eftersom det är NATO som ligger bakom kriget genom att bl.a. beväpna en interventionsarmé som utgår från Turkiet. I en färsk artikel i Flamman uppger Per Jönsson på Utrikespolitisk Institutet att det är "klart att det sedan länge finns utländska legosoldater på rebellernas sida, även britter. Dessa är betalda av Saudiarabien och Quatar.". Saudiarabien och Qatar är två länder som knappast agerar utan att rådgöra med sin närmaste allierade som råkar vara USA. Det lilla Qatar huserar t.ex. en mycket stor stor amerikansk militärbas. Utifrån den information som de själva publicerar bör man rimligen dra slutsatsen att "omvärlden" (USA/NATO) redan gör "något" och "omvärlden" har redan "reagerat". I själva verket är "omvärlden" huvudorsaken till det pågående kriget, precis som kriget i Libyen som fortfarande pågår.

Obama är en pyroman, hans gäng satte fyr på Afghanistan,
nu springer han med facklan i hand och kommer sätta hela
världen i brand?
Hur skulle det vara om de ställde frågan: "Bör NATO sluta att föra krig mot Syrien?".

Skall vi inte börja kräva av journalisterna att de inte bidrar till eller medverkar i anfallskrigen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar