tisdag 31 juli 2012

Stora planer för al-Qaida

Här är en uppföljning till föregående inlägg.  En artikel i New York Times handlar om al-Qaidas tänkbara inblandning i Syrien. Gruppen finns redan i Irak och är ansvarig för otäcka bombningar där, och den vill också bekämpa den syriska regeringen enligt vad man sagt för länge sedan. Men visionerna är större än så: att upprätta en islamistisk stat i Syrien-Irak och sedan tillkännage kriget mot Iran och Israel och befria Palestina!

I den utsträckning dessa nya al-Qaidagrupper finansieras och kanske dirigeras från Saudiarabien och Qatar kan man misstänka att de tillåts verka i Irak, Syrien och i ett krig mot Iran, men sedan är det stopp. Mot Israel kommer de inte att tillåtas agera.

Det kan vara så att USA:s regering åter tagit al-Qaidaliknande grupper till nåder för att användas som fotsoldater i Libyen och Syrien, och kanske också på andra håll, men för allmänheten i USA borde det vara mycket stötande. Detta kan vara ett skäl för vissa grupper inom USA:s ledning att släppa information av den typen som finns i artikeln i New York Times. al-Qaidafolket torde helt enkelt vara för opålitligt för att kunna användas som förkämpar för USA:s intressen. Såväl det ursprungliga al-Qaida som talibanrörelsen i Afghanistan hade sina rötter i USA-stödda grupper från 1970-talet och framåt, men de visade sig i längden inte vara särskilt tacksamma mot sin välgörare - snarare tvärtom. Artiklar av den här typen kan alltså vara ett sätt att försöka skrämma fram en opinion som ifrågasätter vad USA/NATO och Gulfstaterna håller på med i Syrien.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar