torsdag 9 augusti 2012

Ännu mer om Degerfors...

För att kunna förstå vad USA kommer att göra med Syrien om de vinner kriget bör man nog ta en titt på utvecklingen i Libyen. Ulf Bjéren som föreläste om Libyen i Degerfors har skrivit en pamflett och även en artikel som finns här.
Kända namn på Nordiska fredssamtal
Degerfors
– Till valet 2014 ska vi se till att ingen politiker på valbar plats ska kunna undvika frågor om kriget.
Det sa Eva Myrdal, Folket i bild, och en av arrangörerna av den Nordiska fredssamtal, en konferens som hölls i Degerfors under helgen.
Ett 70-tal personer var inbokade för hela konferensen som pågick under tre dagar. Därtill kom de som valde att gå på enstaka föreläsningar. Att valet föll på att hålla konferensen just i Degerfors Folkets hus förklarade Eva Myrdal med anknytningen till Norge genom den antologi som bland andra Sigbert Axelson skrivit, Gränsbo i krigets skugga. Detta var en av alla de böcker på tema krig och fred som fanns uppdukade på bokborden i foajén.
– Det blir också mer intimt när man är på ett mindre ställe.
Hon berättade att deltagarna inför konferensen fått en hälsning från Norrbotten med synpunkter på att militären övar i trakten av Jokkmokk inför kriget i Afghanistan. Dessa trakter är mest lika. Eva Moberg var också kritisk till hur statliga tjänstemän bildar opinion.
– De ska inte använda sin tjänsteställning till det. När det gäller deltagande i kriget är det politikerna som har ansvar, inte militären.
Konferensen startade under fredagen då bland andra Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör, medverkade. Jan Myrdal talade på temat Att sälja krig som margarin. Detta är även titeln på en boken med affischer som han samlat tillsammans med Gun Kesse. Detta tema tog han även upp under lördagen.
– Det handlar om propagandaaffischer, varför vissa fungerar och andra inte.
Under lördagsförmiddagen diskuterades konsekvenserna av krigen i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och den utländska inblandningen i Syrien. I panelen fanns Christer Lundgren, Lars-Gunnar Liljestrand, Mike Powers, Ulf Bjerén och Ulf Karlström. Temat var anfallskrig och aggression med motiv att skydda civila och de humanitära och politiska konsekvenserna belystes. Ulf Bjerén, aktiv i Folket i bild, Blekinge, tog upp kriget i Libyen och menade att landet gått mot ett snabbt förfall.
– På åtta månader av krig har oberoendet krossats och en klientstat har skapats. EU håller på att göra en ekonomisk fristat i hamnen i Tripoli i syfte att underlätta för länder som ska kunna komma åt oljan utan att betala skatt.
Under eftermiddagen medverkade bland andra tidigare försvarsministern Thage G Peterson som talade på temat om varför det talas så lite om freden. Under kvällen anordnades en kulturafton och på söndagen fortsatte konferensen med fler talare. Mellan anförandena hölls samtal kring de ämnen som tagits upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar