måndag 6 augusti 2012

BYGG NORDISK FREDSFRONT

Kort rapport om Fredssamtalen i Degerfors.

"Det mest aktuella ämnet som tas upp är Syrien, som redan utsätts för utländsk inblandning och står inför hotet om en regelrätt invasion. Exemplet Syrien visar hur viktigt det är att stärka antiimperialismen i en tid då stora delar av vänstern övergett viktiga principer."


http://fib.se/inrikes/item/1651-nordiska-fredssamtalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar