måndag 6 augusti 2012

Lite mer om Degerfors....


"Sverige bör inte delta i anfallskrig"

De Nordiska fredssamtal som pågått i Degerfors mellan den tredje och femte augusti är nu slut. Folk från Sverige, Norge och Finland samlades för att diskutera hur man kan lösa konflikter mellan länder utan att inleda ett krig.
Eva Myrdal håller här upp en bok som skrivits av Willy Olofson som talaren Sigbert Axelson under helgen diskuterade.
Eva Myrdal håller här upp en bok som skrivits av Willy Olofson som talaren Sigbert Axelson under helgen diskuterade. 
FOTO: ELIN JANSSON
 [Förstora] 
Under fredssamtalet hölls också en utställning om hur allting kan säljas med reklam, även krig.
Under fredssamtalet hölls också en utställning om hur allting kan säljas med reklam, även krig.
FOTO: ELIN JANSSON
 [Förstora] 
Den sista talande under helgen var Juha-Pekka Väisänen från Föreningen Fredskämparna i Finland där han pratade om talade om fördelarna med ett nordiskt samarbete mot krig.
Den sista talande under helgen var Juha-Pekka Väisänen från Föreningen Fredskämparna i Finland där han pratade om talade om fördelarna med ett nordiskt samarbete mot krig. 
FOTO: ELIN JANSSON
 [Förstora] 
Mellan den tredje och den femte augusti anordnades det i Folkets hus i Degerfors ett Nordiskt fredssamtal. Arrangörerna var Folket i bild/Kulturfront. En anledning till att detta fredssamtal anordnades i just Degerfors beror på att det i Värmland finns historia bakom det ämne man ville ta upp under fredssamtalet.

Sigbert Axelson

En av talarna, Stig Axelson, presenterade Willy Olofsons antologi ”Gränsbo i krigets skugga. Minnen och erfarenheter av motståndet.” Den handlar om de värmländska gränstrakternas situation och om lokalbefolkningens motstånd till den tyska ockupationen under andra världskriget.
– Därför kändes det som att Värmland var ett bra ställe att hålla Nordiska fredssamtal på. Att det sedan slutade i Degerfors berodde på att det fanns bra förbindelse dit med tåg, bra möjlighet till lokaler och engagerade människor, menar Eva Myrdal från Folket i bild/Kulturfront.

Få demokrati genom krig

Själva syftet med dessa dagar var att få i gång fler samtal om fred och skapa kontaktnätverk. Eva Myrdal menar att om ett nätverk byggs är det lättare att kunna ta itu med dessa frågor eftersom det är lättare att kontakta människor som är kunniga om man har något att hänga upp det på. Ett hundratal människor har deltagit i Nordiska fredssamtal och cirka sjuttio kommer utifrån.
– När jag växte upp under 60-talet var det naturligt att konflikter mellan länder löstes med förhandlingar. I dag försöker man få demokrati och kvinnliga rättigheter i andra länder genom att kriga, bomba och förstöra, något som hänt i till exempel Irak och Afghanistan, där Sverige har deltagit. Därför vill vi starta en möjlighet för diskussion om olika åsikter, skapa ett kontaktnätverk och diskutera hur man kan åstadkomma fred, berättar Eva.

Inte delta i anfallskrig

Det som har diskuterats fram under mötet i helgen kommer att komma ut som en publikation där det som sagts kan användas som utgångspunkter i vidare arbete för freden. Det som funnits en framför allt bred enighet om under mötet är att Sverige inte bör delta i anfallskrig och att trupperna som är ute just nu ska tas hem.
– I dag övar svensk militär på svensk mark inför ett krig där vi inte försvarar Sveriges gränser, det är många som anser att det är fel. Med detta arbete hoppas vi också att människor ska kunna fråga politikerna om hur de ställer sig dessa frågor. Det är inte militären som väljer vart vi skickar våra styrkor, det är politiker som är folkvalda, menar Eva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar