måndag 6 augusti 2012

USAs utrikesdepartement och Pentagon planerar för ett Syrien efter Assad

Så lyder rubriken i en artikel i New York Times den 4 augusti. De vill enligt artikeln inte ha lika stort kaos som det blev i Irak efter invasionen  2003. "Vi vill inte att de upplösa alla institutioner som finns", säger en tjänsteman. Planeringen är nära samordnad med regionala allierade som Turkiet, Jordanien och Israel och planeringen "sker parallellt med ett ökat öppet och dolt amerikanskt och utländskt bistånd till Syriens allt mer potenta rebeller". De studerar hur de kan komma att avveckla de amerikanska och europeiska sanktionerna mot Syrien och "snabbt möjliggöra investeringar att flöda in".

Vi har tidigare skrivit att USA avser att inlemma Syrien i sitt imperium. I USA talas det i vida kretsar om "USAs imperium" och en stor mängd böcker har kommit ut i ämnet. Särskilt republikaner som förespråkar en mer offensiv utrikespolitik talar öppet om imperiet och det tycks inte vara en kontroversiell fråga i USA. I Sverige är frågan om USAs imperium låst till en liten krets. Men denna fråga behöver knappast vara en vänsterfråga. Att betrakta världen nyktert behöver inte vara kopplat till vad man anser om svensk politik.
William J. Burns

Tidningen skriver vidare att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av ett litet antal tjänstemän från CIA som tränar och tar emot "rebeller" och arbetar med tjänstemän utrikesdepartementets för att försöka ena "rebellerna" med de politiskakrafter i och utanför landet. Förra månaden beviljade finansministeriet medel till en ny amerikansk organisation, Syrian Support Group som samlar in pengar till invasionsstyrkorna.

Utrikesdepartementet insatser samordnas av biträdande utrikesminister William J. Burns, som arbetade med planeringen av den amerikanska invasionen av Irak 2003. Man har skapat ett antal separata grupper som ägnar sig åt "post-Assad" frågor: ekonomisk återuppbyggnad, säkerhet och den politiska övergången.

Robert S Ford
Arbetet med den politiska övergången leds av den amerikanske ambassadören i Syrien, Robert S. Ford, som stängde ambassaden i Damaskus i februari och är nu baserad i Washington. Mr Ford träffade i förra veckan mer än 250 syrier i Kairo för leda "oppositionsgruppernas" arbete med att bilda en övergångsregering. Detta möte följde på ett större möte förra månaden, som anordnades av Arabförbundet.

Utöver Utrikesdepartementets och CIAs verksamhet har militären (Pentagon) tillsammans med Central Command skapat grupper som kallas "krisinsatsgrupper" som tar hand imperiets militära planering för Syrien och kringliggande länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar