fredag 28 september 2012

Nationell dialog i Syrien mellan regeringen och opposition?

http://jinge.se/allmant/nationell-dialog-i-syrien-mellan-regeringen-och-oppposition.htm 

24 september, 2012 

Igår inleddes “Konferensen för nationell dialog i Syrien” i Damaskus. Bakom initiativet till konferensen är bl. a. Nationella kommittéen för demokratisk förändring. Denna organisation har tidigare vägrat att ha kontakt med den syriska regeringen men har ändrat sig. Antal partier och koalitioner av partier och så kallade personligheter som meddelat att delta på konferensen uppgår till 24. Syriens regering är positiv till konferensen. Ryska federationen och Folkrepubliken Kina har medverkat aktivt för att åstadkomma konferensen.
Syftet med konferensen enligt arrangörerna är hejda/stoppa anfallskrig mot Syrien- och stoppa våldet. Att bilda en samlingsregering som är konstitutionellt möjligt efter att artikel nr 8 i Syriens konstitution.
Konferensen kommer lämpligt då USA-EU-Saudiarabien-Turkiet- och Qatar har misslyckats i sin diplomati med att få igenom resolutioner i FN som banar väg för en intervention i Syrien medan Ryska federationen och Folkrepubliken Kina vinner gehör hos Syriens regering och oppositionen. USA och allierade har som bekant, bland annat från inlägg i denna blogg skapat och stött beväpnat intervention i Syrien, och tidigare i Libyen.
Det är sedan tidigare väl känt, bland annat från reportage av svenska journalister som besökt Syrien i våras, att det finns en opposition som arbetar öppet och också öppet uttalar att Syriens regering är diktatorisk, att Assad måste bort, men som motsätter sig utländsk inblandning. Viss opposition fördömar FSA och Syriska nationella rådet (SNC) i Istanbul tsom marionetter för främmande makter, och det finns betydande stöd för denna bedömning, vilket torde framgå av tidigare blogginlgg här.
Jag har bristande kunskap om oppositionen – vem har inte det av alla som yttrar sig? – men har funnit värdefull information både i t.ex. Charlie Skeltons artikel i The Guardian i somras och i en rapport “Divided they stand” av Aron Lund till Olof Palmes Centrum. I denna kan man läsa att den viktigaste oppositionsgruppen vid sidan av SNC är National Coordination Bureau (NCB). “Its basic message is that the Syrian regime mus be replaced by a democratic government, but that the revolution must abide by principles it refers to as three nos:No violence, no secterianism, no intervention”.
(“Dess grundläggande budskap är att den syriska regeringen måste ersättas av en demokratisk regering, men revolutionen måste hålla sig till de tre principerna Nej till våld, nej till sekterism och nej till intervention”)
Den delen av oppositionen hör man knappast tala som i vanliga massmedia? Varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar