tisdag 9 oktober 2012

Stoppa det tredje världskriget!

Allt fler börjar inse att kriget mot Syrien och ett kommande anfall mot Iran kan leda till ett tredje världskrig. Ryssland och Kina känner sig allt mer trängda av den militära inringning som USA och deras allierade nu skärper. När kommer de att sätta ner foten och vad kommer svaret bli?måndag 8 oktober 2012

Wahabisterna har alltid en roll att fylla

Konferenser i Damaskus för fred och dialog

av Hashim Al-Malki

Mitt i Damaskus hjärta hölls söndagen den 23 september ” konferensen för räddningen av Syrien” på initiativ av ”Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring ”. På konferensen deltog ett tjugotal inhemska oppositionella partier som verkar öppet inne i Syrien. Partiernas benämningar tyder på att de tillhör olika ideologier: liberala, socialistiska, socialdemokratiska, kommunistiska, arabnationalistiska och olika etniska och religiösa riktningar. Konferensen kom till stånd med stöd av Ryska federationen, Folkrepubliken Kina och Iran. Den syriska regeringen accepterade att den hölls och den av västliga massmedier påstått avhoppade vicepresidenten Farouq al-Sharaa välkomnande den å regeringens vägnar .

Ryska federationens-, Folkrepubliken Kinas-, och Irans ambassadörer deltog. Ryska ambassadören, Azmatullah Kulmohammadov, framförde hälsningar från sin regering och i synnerhet från utrikesminister Lavrov.

Ambassadören höll sitt anförande på arabiska och han framhöll följande:

Att konferensen skall sätta gränser för våldet omedelbart, en fredlig och politisk lösning för konflikten, fortsätta med öppna och offentliga dialoger, villkorslösa förhandlingar med syriska regeringen. Ryska federationen kommer att arbeta för att förena syriska oppositionen inom och utom Syrien på grundval av att förkasta våldet och den utländska inblandningen.

Ambassadören lade till att Ryska federationen under sina överläggningar i FNs säkerhetsråd krävt att enskilda länder såväl i väst som i regionens länder skall upphöra att finansiera, beväpna och härbärgera de beväpnade grupperna och de utländska legosoldaterna.

Ambassadören underströk att oppositionen måste samarbeta med och underlätta för FNs och Arabförbundets fredssändebud Lakhdar Brahimi. Vidare uppmanade han oppositionen att visa att den är en reell inhemsk politisk maktfaktor som är välvillig att ha dialog med syriska regeringen.

(Ryska federationens ambassadör s anförande)

Konferensen antog en resolution som väsentligen berörde fred och säkerhet:

Ett omedelbart eldupphör som skall övervakas av arabiska och internationella observatörer, bevarande av Syriens territoriella suveränitet och säkerhet och syriska folkets enighet, omedelbar frigivning av politiska fångar, och upprättandet, under Lakhdar Brahimis ledning, av en internationell konferens vars huvuduppgift skall vara en fredlig övergång till ett demokratiskt system.

Konferensarrangörerna bjöd inte in en annan oppositionell koalition: ”Folkfronten för förändring och befrielse”, därför att den fronten accepterade ministerposter i syriska regeringen.

Den politiska rådgivaren för den s.k. ”Fria syriska armén”, FSA, Bassam al-Dada påstod i en telefonintervju med arabiska tv-kanalen al-Mayadeen konferensens deltagare att vara ”den syriska regimens agenter”. Och han fortsatte ”Störtandet av den syriska regimen nås inte genom fredliga vägar och diplomatiska förlikningar, utan tvärtom genom militära tvångsmedel och intervention av omvärlden”. Vidare framhöll han att FSA är mot Lakhdar Brahimis fredsuppdrag.

Två dagar innan konferensens öppnade försvann Abd al-Aziz al-Khayer ansvarig för utrikesrelationer i ”Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring” när han återkom efter besök i Folkrepubliken Kina. Oppositionen har anklagat regeringens säkerhetstjänst för att ha kidnappat honom. Regeringen, genom informationsdepartementet, har tillbakavisat anklagelsen, och lägger istället skulden för kidnappningen på terrorgrupper som försöker sabotera dialogen och fredliga lösningar på konflikten.

Tre dagar efter denna konferens, onsdagen den 26 september, hölls en annan konferens ”konferensen för partier och krafter för fredlig och demokratisk förändring” i Damaskus. Den bestod av trettio inhemska partier och koalitioner som också verkar öppet inne i Syrien.

Också ryska-, kinesiska- och iranska ambassadörer var inbjudna.
Både Feng Biao (Videoklipp, Folkrepubliken Kinas ambassadörs anförande http://english.cntv.cn/program/newshour/20120927/104223.shtml) och Azmatullah Kulmohammadov, Kinas respektive Rysslands ambassadörer, höll anföranden på arabiska.

Initiativtagare till konferensen var ”Alliansen för krafter för en fredlig förändring”. I denna ingår ”Folkfronten för förändring och befrielse ” som är representerad i syriska regeringen genom Qadri Jamil, biträdande premiärminister för ekonomiska angelägenheter jämte minister för departementet för skydd av konsumenter, och Ali Haidar, minister för Nationell dialog.

Konferensen antog en resolution med flera punkter: 
-Avisandet av anfallkrig mot Syrien och alla utländska försök och inblandning i utformandet av Syrisk regering och att det endast åligger syriska folket att välja dess regering. Upphävandet av sanktionerna mot Syrien. 
-Avisandet av våldshandlingar. Eliminera alla förutsättningar och betingelser som kan leda till inbördeskrig. Genomförandet av alla fredsförlikningar och överenskommelser får inte användas som förevändning för militär intervention. 
-Att bilda samlingsregering. Understödja syriska staten mot alla försök att demontera den.
Alltså konferensen representerade en spektra av kommunister, Nasserister och demokratiska –och fri rättigheters krafter.

Gemensamma punkter för dessa två konferensers resolutioner är:
-Avvisande av intervention och anfallskrig mot Syrien, förordande av fredlig förändring för att uppnå ett demokratiskt system, dialog och stopp för våldet. Försvarande av Syriens territoriella integritet och syriska folket enhet.

Båda konferensernas arrangörer gav utfästelser att inkalla extra konferenser för försatt dialog.
Både Folkrepubliken Kina och Ryska federationen har goda relationer dels till syriska regeringen, dels till oppositionella, fredliga, inhemska syriska politiska krafter. Detta visar en skicklig rysk och kinesisk utrikespolitik och diplomati. Dessa relationer har möjliggjort konferenserna och därmed bidragit till fred i regionen i motsats till vad USA och vissa länder inom EU gjort då de ensidigt fördömt regeringen och stött de utländskt finansierade väpnade grupperna och strävat efter en militär lösning enligt det ökända konceptet ”Humanitär intervention ”.


Bakgrundsfakta:
Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring bildades år 2011 och består av 7 partier. Koordinationskommittéens ordförande är advokaten Hassan abd al-Azim (som också är ordförande för det Nasseristiska partiet Demokratiska Arabisksocialistiskaunionen),  och viceordförande är Haytham Mannaa.
Nationella Progressiva Fronten(NPF) grundades 1972, en allians mellan Arabiska Socialistiska Baathparti och 9 partiet, bland dem Syriens Kommunistparti, Förenade Syriens kommunistparti och nasseristiska partier.
NPF inkallat en nationell konferens för dialog och försoning på måndagen den 8 oktober. 
Dessa två kommunistiska partier har goda relationer och samarbetar med systerpartier i andra länder.
Arabiska Socialistiska Baathparti utmärks inte endast av att det har varit statsbärande parti, utan också av att det är sekulärt och har ett panarabiskt ledarskap som är partiets högsta beslutande organ. Det består av ett representantskap, där representanter för partiets grenar i Syrien, Irak, Jemen, Libanon, Jordanien, Palestina, Bahrain, Saudiarabien, Sudan, Tunisien, Algeriet och Mauretanien ingår.
Kommunistiska arbetarpartiet ingår i Nationell Koordinationskommittéen för demokratisk förändring. Dess ordförande, Fateh Jamous, lämnade Nationella Koordinationskommittéen för att ansluta sig till ”Alliansen för fredlig förändring”. Under konferensen den 26 september föreslog han att det skall bildas en folklig motståndsrörelse mot terrorgrupperna.
Den nu försvunne Abd al-Aziz al-Khayer är en av grundare till Kommunistiska arbetarpartiet. Partiet grundades 1976. Abd al-Aziz berättade för mig i en intervju i Damaskus i maj i år att partiet är inspirerat av den s.k. ”The New Left ” och att partiet verkat och arbetat underjordiskt sedan det grundades fram till nu.
Muslimska brödraskapet i Syrien är en gren av det internationella Muslimska brödraskapet. Partiet är ett religiöst sunni-fundamentalistiskt parti som har goda relationer med dels kungadiktaturerna i Gulfen och Saudiarabien, dels med turkiska grenen av Muslimska brödraskapet, Ardogans regeringsparti. Muslimska brödraskapet dominerar det s.k. Syriska Nationella Rådet i Istanbul.
Den 23 februari 2012 stiftades ”Lagen om bildandet av partier ”. Den har vida gränser och har möjliggjort bildandet av ett stort antal partier.  I artikel nummer 8 i den gamla konstitutionen från 1973 var det skrivet att ”Arabiska Socialistiska Baathparti leder staten och samhället”. Denna artikel avskaffades 2011.

Tusen tack till svenska folket!

Klippt från facebook idag. Översättningen är lite haltande men man förstår mycket väl innehållet: Det är ett  stort tack till alla oss från olika länder och partier som försvarar Syrien mot det pågående angreppet!

Tusen tack till svenskarna som försvarar oss i Sverige,,, för mer svenska text klick på mer tack ,,gilla gärna och sprid
شعور جميل عندما نشعر بالسعادة عندما نشعر اننا جعلنا غيرنا سعداء ولو بكلمة ...ربما بهذه الكلمة خففنا وطأة الظلم على هذا الانسان ..فعلاً سعادة لا توصف ..وهناك جنود مجهولون يمسحون الدمعة عن عين مظلومين كثر حول العالم ومنهم مظلومون في سورية اليوم ..هؤلاء حق علينا شكرهم لأن عملهم هذا طوعياً وبنفس الوقت يشعرون ويعلمون ان هؤلاء الذين في سورية اليوم مظلومون من قبل ثورة ارهابية عليهم ..أيقن هؤلاء الجنود المجهولون أنه لا توجد ثورة في العالم في بلد ما تقوم بواسطة شعوب أخرى غير ابناء هذا البلد وبالتالي لا توجد ثورة في سورية بل توجد ثورة على السوريين وعلى استقلال قرارهم في تقرير مصيرهم ..هؤلاء الجنود المجهولون قرروا ان لا يبيعوا عقولهم للصحافة الكاذبة الصفراء بل حملوا شعار الصدق في أدوات تعبيرهم فكانوا صدقاً نبلاء بكل شيء ..نبلاء مقارنة بمن باعوا عقولهم وقبلوا على انفسهم ان تفكر الامبريالية العالمية عنهم وبالتالي كانوا فقط ادوات لها .

.ألف شكر وتحية إجلال وإكبار لهؤلاء الجنود المجهولين من الشعب السويدي الذين يشاركون اليوم في الدفاع عن سورية كما جرى أمس في ندوة الدفاع عن سورية في يونشوبينغ برعاية الحزب الشيوعي وغيرها جرت ندوات كثيرة وستجري لاحقاً بشأن الدفاع عن سورية يشارك فيها الكثيرون من السويدين الذين يطرحون في كل مرة امام الرأي العام السويدي مايجري في سورية ومايجري التعتيم عليه من قبل الاعلام المضلل
شكراً من القلب من جميع السوريين الوطنيين في سورية وحول العالم وفي السويد الى الفئة من الشعب السويدي الذي أبى الا ان يكون نبراس حق في سبيل حقيقة مايجري في سورية يهتدي به كل من ضل عن هذه الحقيقة..لن اخص بالذكر أحد نعلمهم جيداً وتعلمونهم جيداً فشكراً لكم جميعاً
عشتم وعاشت سورية
ملاحظة : لم اخترت الوان متعددة بباقة الورد ؟ لأن من يدافعون عن سورية من السويديين هم من ثقافات متعددة واحزاب متعددة
فشكراً لكم يا اصدقاء سورية من السويديين الذين جمعتم الوان ثقافاتكم بلون واحد هو" الحقيقة" "العدل"


En härlig känsla när vi känner oss glada av när vi känner att vi har gjort andra lyckliga med minst ett gott ord ... kanske med detta ord vi kan mjuka upp smärtan av ett sår som fick de människorna lider av . där vi kan stöta bort den värsta smärtan av orättvisans förtryck ..

Verkligen obeskrivlig lycka,,tycker jag ,,hur är det då med de okända soldater som torkar av tårarna ur ögat för de många kränkta runt om i världen, inklusive de förtryckta nu i Syrien i dag..De där okända soldaterna bör vi tacka mest för det de gör idag ,,Vi tackar dem för deras frivilliga arbete för att försvara syrien för att de känner och de vet att de som är förtryckta i Syrien i dag är förtryckta den terrorism revolutionen på syrien ,,

Dessa okända soldaterna lagt märke till, att det finns inte någon revolution i hela världen i ett land leds av andras länders folk ,, på så sätt de lagt märke till att det finns ingen revolution i syrien medan det finns terrorism revolution på syrien och syriers självständighets beslut på hur de vill bestämma syriens framtiden ,,dessa okända soldaterna sålde inte derassinnen till imperialismen, de fick inte imperialismen bestämma över de,medan det gjorde många andra det i hela världen ,,,,de där okända soldaterna man kan säga att de tillhör faktiskt ädel gruppen jämförelse med de andra som tillhör falska gula pressen ..

TUSEN TACK och hyllning till dessa okända soldater av svenska folket som deltar i dag i att försvara Syrien helt och hållet var de än finns i hela Sverige ,,det gjorde de igår på uppdraget i Jönköping som arrangerades av kommunistpartiet och de gjorde innan och de skall göra det för alltid i framtiden i det som gäller Syriens fråga , de berättar om medias roll över hela världen som tv-kanaler CNN, Aljazera, BBC och hur förfalskar nyheterna om syrien och hur de lurar hela världen med, detta, de berättar framför den allmänna svenska folk vad som händer i Syrien och vad som händer av vilseledande medier när det syriens fråga,,

Från alla nationella syrier över hela världen ,i Syrien och i Sverige av hela våra hjärta tackar för er alla svenska folk som försvarar oss " vi syrier" och försvarar Syrien ,,ni har bestämt er att vara som stjärnor som lyser framför okunniga om syrien och leda dem till det rätta sanningen om syrien ,,

tack för att ni gör syrierna speciellt syriska barn glada genoma era starka .försvaret


Ja ska inte peka ut någon speciellt namn utan jag ska peka ut alla ni okända svenska soldeterna som försvårar syrien i Sverige, vi känner dem och ni känner dem säkert och de som läser dessa ord tack till dem ,känner igen dem sig själva,,

Obs !! jag valde olika färger på blommorna för att ni svenskarna som försvarar syrien är av olick kulturer och olika partier ,,,tackar för er alla som är goda vänner till syrien, ni som samlade alla era kulturers och partiers färgerna i en enda färg " Sanningen" "Rättvisa"
länge leva syrien ,,länge leva rättvisa..

söndag 7 oktober 2012

Intressant inblick i hur "Väst" samlar "oppositionen"

Fruktar sitt eget monster ...?

Bloggen The Arabist har ofta en massa intressanta nyheter och reflexioner om läget just i arabvärlden. Angående Syrien rapporteras en just väldigt intressant sak, nämligen att regimerna i Saudiarabien och Qatar har blivit tveksammare till att stödja de regeringsfientliga väpnade grupperna i Syrien. De är rädda för en situation som blir omöjlig att kontrollera, ifall extremt religiöst motiverade personer från Arabiska halvön opererar i Syrien och sedan beslutar sig för att fortsätta kriget på hemmaplan. Detta har redan hänt, när saudiska gudskrigare återvänt från Afghanistan för att bekämpa den egna regimen.

Det var länge sedan al-Qaida i Irak manade till krig mot Assad-regeringen i Syrien, men det verkar vara först nu som poletten verkligen ramlar in hos härskarna på Arabiska halvön. De eldar på ett uppror som i förlängningen kan bli livsfarligt för dem själva. Genom att uppmuntra till invasion av Syrien och stödja jihadist-grupperna med utrustning inklusive beväpning så skapas ett monster som riskerar att angripa sin skapare. Med tanke på att Saudiarabien kan ses som en krutdurk (en mycket ung befolkning styrd av ett fåtal gamlingar, samt förtryckta shiiter i östra delen av landet) har regimen anledning att vara rädd.

fredag 5 oktober 2012

Syria FSA Terrorists Behind “False Flag” Attack against Turkey


One of the German state television channels, the ZDF, has broadcasted two interesting reports today.
In both reports it is said that the so-called Syrian rebels have taken responsibility for yesterday`s provocations for which the Syrian Arab Army and thus, the Syrian government was immediately blamed for by the Turkish government, Western governments, last but not least, by Western media, of course.
The below link to the first video clip by the German State television channel ZDF, there is one of these examples for this. From minute 00:50 in this video report, it says the following (translated):
“Rockets and Mortar Fire – Turkey exacts vengeance for an attack from the Syrian side which took place yesterday afternoon. For weeks, Ankara has warned for any provocation in direction to Turkey. Until late at night, the fighting has taken place. Meanwhile, Syrian rebels have taken responsibility for this provocation.”
Link to video:
In addition, there was another report by the German State television channel ZDF today. In the regular program called “Heute in Europa”, the ZDF has reported about the border violations of Syria and Turkey and also about the attack of a Turkish border town and the “answer” by the Turkish military.
In this video report of the German State TV channel ZDF it says following (wording):
“Yesterday night, Turkey took revenge for attacks from REBELS in Syria that have previously attacked a Turkish border village”
As one can read, the German media station ZDF has reported that Syrian rebels (we call them terrorists by the way) have previously attacked a Turkish border town before the Turkish government took revenge and shot back.
This official news report by ZDF was broadcasted today at 16:00 o`clock in the regularly news show “Heute in Europa” (“Today in Europe”); by the way, it is interesting what Turkey and Syria have to do in a news show about Europe, but OK.
Link to second video:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1745802/heute-in-europa-vom-04102012
The broadcasted video also showed the border area between Turkey and Syria, but one is only able to see Turkish flags and the so-called flags of the Syrian rebels, which is in truth the French mandate flag. There are no Syrian flags visible, so it seems there is no Syrian army around.
In addition, the allegedly place from where the grenades in direction to Turkey were launched, is not occupied by the Syrian Arab Army to 100 percent.
In contrary, there are regularly fights between the Syrian Arab Army and the Western-backed Islamists and terrorists who try to enter Syria by crossing the Turkish border. No surprise because the Turkish government still hosts and supports these strange and radical fighters from several foreign countries.
In addition there is a new leaked video clip of the so-called “Free Syrian Army” (FSA) members in which they allegedly take responsibility for the NATO false flag attack against the Turkish town of Akçakale in southern Turkey.
These radicals, religious fanatics and Western-backed fighters are based in the area of Tell Abyad (Tel Abiad / Tel Abyad) in the province of al-Raqqa near the northern Syrian town of Aleppo. The “Free Syrian Army” (FSA) members have mortar shells as they prove this also in this video clip.
Leaked Video of the FSA Terrorists Behind False Flag Attack on Turkey

These mortar shells are Russian-made, at least, the armed Western-backed fighters state this in this video on YouTube. It seems that they use ammunition that they got by attacks of arms depots of the Syrian Arab Army.

Syria: Manufacturing Dissent


Här är en film som bl.a. är producerad av Lizzie Phelan som arbetar åt den ryska kanalen Russia Today. Filmen lider en aning av att de intervjuar personer som är mycket vänligt inställda till den syriska regeringen men man skall komma ihåg att det finns många som har en sådan inställning som knappast låtsas.

Det som gör filmen särskilt intressant är att de lyfter fram hur nyhetsförmedlingen i "Väst" används som ett instrument i kriget. Ett stort problem för den syriska regeringen menar en journalist är att många har lågt förtroende för statlig media och tar del av den desinformation som förmedlas genom Al-Arabiya och Al-Jazeera.

När de visar att den brittiska regeringen mördar sin egen befolkning och sätter in 20 000 poliser för att slå ner protester blir filmen riktigt bra.


När "Friends of Syria" visar vad vänskapen innebär


Intervju med Issa Chaer från Syrian Social Club i England

De svenska journalisterna som besöker Syrien intar en traditionell kolonial attityd.
Syrien är den "vite mannens börda". Det syriska folket är "offer" som skall räddas
av "Väst" som med bomber och raketer skall införa "demokrati" i Syrien.
Ett stort antal journalister har tagit sig in i Syrien från Turkiet och besöker de områden som kontrolleras av NATO-ländernas interventionsarmé (FSA). De som som har samröre med Syriens regering eller motsätter sig interventionen avrättas direkt av FSA. Att det kan finnas en rädsla att säga vad man tycker är inget som svenska journalister reflekterar över:

"Ingen var missnöjd med att Assad inte hade makten i staden (som de besökte) utan tyckte att det var bra att den var fri."  http://www.dn.se/nyheter/varlden/dn-i-azaz-en-sonderbombad-stad

Hur trovärdigt är det påståendet, ingen är alltså missnöjd, inte ens regeringstjänstemännen som nu inte lär få ut någon lön, eller är de alla avrättade? Är de betalda för att ta fram uppgifter som motiverar att NATO-länderna skall börja bomba? Hur tänker DN:s Erik Ohlsson och Roger Turesson?

"– Många pratade om att de var arga över Västs passivitet. ”Ni kan väl åtminstone införa en flygförbudszon så att vi kan känna oss trygga här”, sa de. Det råder en stor frustration över omvärldens passivitet." 

Med tanke på hur många det är som inte har något som helst förtroende för "Väst" efter kriget mot Irak, Afghanistan, Libyen etc. verkar det minst sagt märkligt att det skulle finnas en stark opinion som oreflekterat önskar att "Väst" skall börja bomba.

Journalisten Urban Hamid som också menar att Syriens regering måste störtas hittar också bara människor i Syrien som ropar efter de gamla och nya kolonialmakternas "hjälp":
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ar-vart-blod-inte-lika-mycket-vart_7523582.svd

Den här intervjun nedan ger en helt annan bild av läget. Där är folket i Syrien inte "offer" och inte en del av den "vite mannens börda".


"Is there anything that those of us in the west can do to more effectively support Syria and help to prevent further bloodshed and destruction?
I think the main igniter of the conflict is certain media stations, and the best we could do is campaign more on behalf of the majority of the Syrians whose cries and suffering does not get reported by western international media and whose main aspiration is for peace and normality.  I also think it is important to put pressure on media stations to be impartial and not to report unverified stories and numbers."


Can Syria Avoid the Fate of Libya and Iraq?
Interview with Issa Chaer

by Carlos Martinez
Dr Issa Chaer is a member of the Syrian Social Club (based in England).
Carlos Martinez: Thanks very much for agreeing to be interviewed.  You have been very active in spreading information about the Syria conflict.  Can you explain why you have chosen to give so much time and energy to this cause?
Issa Chaer: For the first few weeks of the conflict, we Syrians abroad helplessly watched the reports that were being put out about Syria by various Arabic news outlets.  At the same time, the information we were receiving from family members and friends in Syria was contrary to what was being reported.  The false nature of much of the reporting on Syria was confirmed by personal experience following our visits to Syria.  The visits proved the lies that were being reported, and we came to conclusion that those media stations are creating their own news rather than actually reporting, and we saw that they are part of a bigger plot targeting Syria.  Hence, we decided to be the UK voice for the millions of ordinary Syrians who have been ignored by the international media.  We decided to report -- via interviews, pickets, demonstrations and so on -- the real facts about what is going on in Syria; to portray the Syrian people's support for peace; and to help preserve the integrity and security of Syria.

William Hague has recently announced that the British state will be providing "a further 5 million pounds" to the opposition.  Meanwhile, the US and Britain maintain good relationships with the Saudi, Bahraini and Qatari monarchies.  Why do the leading western nations support the Syrian uprising whilst opposing the uprising in Bahrain?

It is basically double standards based on political and economic interests.  In practice, what is now happening in the Arab world is a 'correction' of the 1916 Sykes-Picot agreement, when the main colonial powers, Britain and France, carved out the boundaries of the current Arab states and installed their own Arab agents.  Saudi, Bahrain and Qatar lack any form of democracy and have outrageous human rights records (see for example www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154472.htm;humanrightsqatar.blogspot.co.uk/www.hrw.org/middle-eastn-africa/qatar) and yet western powers are still backing the rulers in those countries because they consider them as allies who are looking after the western powers' financial, political and strategic interests in the region.  Syria, on the other hand, is seen as a key regional player with strong links to the resistance movements in Lebanon (Hezbollah in particular) and Iran, both of which are major stumbling blocks to Israel's long-term strategy.  At the same time, Syria is now Russia's only real strategic link in the Middle East.  So the west has taken this opportunity to support the opposition groups in an attempt to turn Syria into a western ally.  Achieving such a target would give the western powers total domination of the region and would lead to the isolation -- and possible fall -- of Iran.
These ongoing neo-colonial plans include provision for two or more Arab parties to fight the Syrian regime and to keep them fighting until such time as each state is dismembered and fractured into 2-3 states along sectarian lines.  Such countries will be easy for the west to control, and colonial elites will be well positioned to scoop up the wealth, just as envisioned by Mr Sykes and Monsieur Picot nearly a century ago.

Syria is known as a historically secular and tolerant nation.  What are the roots of the sectarian violence that we are now seeing?

There are a number of elements that have influenced sectarianism in the whole region over the last ten years and that have filtered into Syria:
1) Sectarianism in the region as a whole was reignited after the Iraq war.  The political masters, the main colonial powers, with the self-serving undemocratic Arab monarchies such as Saudi and Qatar, have been driving it, with direct strategic help from Turkey and indirect help from Al-Qaeda groups in the region.
2) The Muslim Brotherhood clerics who fled Syria in the 1980s have also flourished over the last ten years (following the Iraq war) under the Wahhabi system in Saudi Arabia.  Subsidised by the Saudis, they have been very active in setting up TV stations and publishing companies that have been publishing religious books promoting hatred against minorities and Christians.  Such propaganda has filtered into Syria undetected and has been used by extreme preachers to brainwash vulnerable youngsters and encourage them to take up arms.
3) Certain clerics with sectarian heritage have also made it to western countries like the UK, Germany, Holland, France and Belgium.  Here, they have been preaching sectarianism and hatred to first generation migrants and their children in some mosques built under the equality and diversity acts.  But the ones which had international influence are the ones who had links with Al Qaeda or their affiliated groups and have shot to fame after their initial media exposure and have used digital media technology to spread their sectarian ideology around the world.  Unfortunately, some young people in Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Saudi and Turkey have fallen for their traps.

Should the Syrian government fall, which segments of the opposition do you think are likely to fill the power vacuum that will follow?

The opposition groups are currently divided, and the extreme ideology of certain groups of the opposition will prevent any amicable unity or any moderate group from leading.  Hence, if the government was to fall, we would see an increase in violence over the coming 2-3 years, and this violence would spread regionally to Lebanon, Turkey and Iraq.  New groups with external links will appear on the scene.  The only solution in the event of the Ba'ath government falling would be a coalition government based on the Lebanese model.  But that would take a long time to emerge.

Israel has been relatively quiet about the situation in Syria.  How do you think it views the situation?
Israel is benefiting indirectly from the conflict in Syria and I think they will do their best to prolong the conflict, as this in their view will weaken the Syrian Army and hence will weaken the longstanding, relatively successful anti-Israeli coalition in the region and might also lead to more divisions in the region that could open doors for Israeli expansion.

The recent international initiative, led by Iran, towards a peaceful settlement has been largely ignored by the western press.  Do you think this initiative has any chance of success?

All the ideas that have been proposed by Iran in relation to the conflict are logical, and Iran deserves respect for its efforts to promote a political solution in Syria.  Iran has proposed something sensible, which is the establishment of a contact group from among the participating countries aiming to end the violence and starting inclusive dialogue between the Syrian government and the opposition.  If this gains regional support, then it might be successful as part of a parallel process to the initiative of the new United Nations envoy, al-Akhdar al-Ibrahimi.  Such moves are far more helpful in terms of ending the war than the approach of the western countries, which is simply to back the opposition (with weapons, money and propaganda).

Syria has a startling array of forces ranged against it, including the US, France, Britain, Saudi Arabia and Qatar, with Israel ready to act at any time.  Can Syria avoid the fate of Libya and Iraq?

The geographic structure of Syria and the timing are now completely against a repeat of the Libyan scenario.  The west will continue to wage war by proxy until after the US presidential elections in November, at which point they might think about a new strategy for ground troops' involvement.  But this would need consent and might be a risky move, especially given that the public has not forgotten the repercussions of the wars in Iraq and Afghanistan.

Does the Syrian government retain a significant support base within Syria?

The main thing that is being talked about amongst Syrians living in Syria now is the peace and security they got accustomed to over the last 30 to 40 years -- this is currently the most important thing they would like a return to.  So support for the Syrian government is very much now dependent on the government and the army's ability to give to the people this lost security.  As long as the army is strong and as long as it maintains the upper hand, popular support will continue.

Is there anything that those of us in the west can do to more effectively support Syria and help to prevent further bloodshed and destruction?

I think the main igniter of the conflict is certain media stations, and the best we could do is campaign more on behalf of the majority of the Syrians whose cries and suffering does not get reported by western international media and whose main aspiration is for peace and normality.  I also think it is important to put pressure on media stations to be impartial and not to report unverified stories and numbers.

Carlos Martinez is an independent anti-imperialist activist, writer, and musician based in London.  Visit his Web sites: <www.beatknowledge.org>; and <theagentofchange.tumblr.com>.
http://mrzine.monthlyreview.org/2012/martinez021012.html