måndag 8 oktober 2012

Konferenser i Damaskus för fred och dialog

av Hashim Al-Malki

Mitt i Damaskus hjärta hölls söndagen den 23 september ” konferensen för räddningen av Syrien” på initiativ av ”Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring ”. På konferensen deltog ett tjugotal inhemska oppositionella partier som verkar öppet inne i Syrien. Partiernas benämningar tyder på att de tillhör olika ideologier: liberala, socialistiska, socialdemokratiska, kommunistiska, arabnationalistiska och olika etniska och religiösa riktningar. Konferensen kom till stånd med stöd av Ryska federationen, Folkrepubliken Kina och Iran. Den syriska regeringen accepterade att den hölls och den av västliga massmedier påstått avhoppade vicepresidenten Farouq al-Sharaa välkomnande den å regeringens vägnar .

Ryska federationens-, Folkrepubliken Kinas-, och Irans ambassadörer deltog. Ryska ambassadören, Azmatullah Kulmohammadov, framförde hälsningar från sin regering och i synnerhet från utrikesminister Lavrov.

Ambassadören höll sitt anförande på arabiska och han framhöll följande:

Att konferensen skall sätta gränser för våldet omedelbart, en fredlig och politisk lösning för konflikten, fortsätta med öppna och offentliga dialoger, villkorslösa förhandlingar med syriska regeringen. Ryska federationen kommer att arbeta för att förena syriska oppositionen inom och utom Syrien på grundval av att förkasta våldet och den utländska inblandningen.

Ambassadören lade till att Ryska federationen under sina överläggningar i FNs säkerhetsråd krävt att enskilda länder såväl i väst som i regionens länder skall upphöra att finansiera, beväpna och härbärgera de beväpnade grupperna och de utländska legosoldaterna.

Ambassadören underströk att oppositionen måste samarbeta med och underlätta för FNs och Arabförbundets fredssändebud Lakhdar Brahimi. Vidare uppmanade han oppositionen att visa att den är en reell inhemsk politisk maktfaktor som är välvillig att ha dialog med syriska regeringen.

(Ryska federationens ambassadör s anförande)

Konferensen antog en resolution som väsentligen berörde fred och säkerhet:

Ett omedelbart eldupphör som skall övervakas av arabiska och internationella observatörer, bevarande av Syriens territoriella suveränitet och säkerhet och syriska folkets enighet, omedelbar frigivning av politiska fångar, och upprättandet, under Lakhdar Brahimis ledning, av en internationell konferens vars huvuduppgift skall vara en fredlig övergång till ett demokratiskt system.

Konferensarrangörerna bjöd inte in en annan oppositionell koalition: ”Folkfronten för förändring och befrielse”, därför att den fronten accepterade ministerposter i syriska regeringen.

Den politiska rådgivaren för den s.k. ”Fria syriska armén”, FSA, Bassam al-Dada påstod i en telefonintervju med arabiska tv-kanalen al-Mayadeen konferensens deltagare att vara ”den syriska regimens agenter”. Och han fortsatte ”Störtandet av den syriska regimen nås inte genom fredliga vägar och diplomatiska förlikningar, utan tvärtom genom militära tvångsmedel och intervention av omvärlden”. Vidare framhöll han att FSA är mot Lakhdar Brahimis fredsuppdrag.

Två dagar innan konferensens öppnade försvann Abd al-Aziz al-Khayer ansvarig för utrikesrelationer i ”Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring” när han återkom efter besök i Folkrepubliken Kina. Oppositionen har anklagat regeringens säkerhetstjänst för att ha kidnappat honom. Regeringen, genom informationsdepartementet, har tillbakavisat anklagelsen, och lägger istället skulden för kidnappningen på terrorgrupper som försöker sabotera dialogen och fredliga lösningar på konflikten.

Tre dagar efter denna konferens, onsdagen den 26 september, hölls en annan konferens ”konferensen för partier och krafter för fredlig och demokratisk förändring” i Damaskus. Den bestod av trettio inhemska partier och koalitioner som också verkar öppet inne i Syrien.

Också ryska-, kinesiska- och iranska ambassadörer var inbjudna.
Både Feng Biao (Videoklipp, Folkrepubliken Kinas ambassadörs anförande http://english.cntv.cn/program/newshour/20120927/104223.shtml) och Azmatullah Kulmohammadov, Kinas respektive Rysslands ambassadörer, höll anföranden på arabiska.

Initiativtagare till konferensen var ”Alliansen för krafter för en fredlig förändring”. I denna ingår ”Folkfronten för förändring och befrielse ” som är representerad i syriska regeringen genom Qadri Jamil, biträdande premiärminister för ekonomiska angelägenheter jämte minister för departementet för skydd av konsumenter, och Ali Haidar, minister för Nationell dialog.

Konferensen antog en resolution med flera punkter: 
-Avisandet av anfallkrig mot Syrien och alla utländska försök och inblandning i utformandet av Syrisk regering och att det endast åligger syriska folket att välja dess regering. Upphävandet av sanktionerna mot Syrien. 
-Avisandet av våldshandlingar. Eliminera alla förutsättningar och betingelser som kan leda till inbördeskrig. Genomförandet av alla fredsförlikningar och överenskommelser får inte användas som förevändning för militär intervention. 
-Att bilda samlingsregering. Understödja syriska staten mot alla försök att demontera den.
Alltså konferensen representerade en spektra av kommunister, Nasserister och demokratiska –och fri rättigheters krafter.

Gemensamma punkter för dessa två konferensers resolutioner är:
-Avvisande av intervention och anfallskrig mot Syrien, förordande av fredlig förändring för att uppnå ett demokratiskt system, dialog och stopp för våldet. Försvarande av Syriens territoriella integritet och syriska folket enhet.

Båda konferensernas arrangörer gav utfästelser att inkalla extra konferenser för försatt dialog.
Både Folkrepubliken Kina och Ryska federationen har goda relationer dels till syriska regeringen, dels till oppositionella, fredliga, inhemska syriska politiska krafter. Detta visar en skicklig rysk och kinesisk utrikespolitik och diplomati. Dessa relationer har möjliggjort konferenserna och därmed bidragit till fred i regionen i motsats till vad USA och vissa länder inom EU gjort då de ensidigt fördömt regeringen och stött de utländskt finansierade väpnade grupperna och strävat efter en militär lösning enligt det ökända konceptet ”Humanitär intervention ”.


Bakgrundsfakta:
Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring bildades år 2011 och består av 7 partier. Koordinationskommittéens ordförande är advokaten Hassan abd al-Azim (som också är ordförande för det Nasseristiska partiet Demokratiska Arabisksocialistiskaunionen),  och viceordförande är Haytham Mannaa.
Nationella Progressiva Fronten(NPF) grundades 1972, en allians mellan Arabiska Socialistiska Baathparti och 9 partiet, bland dem Syriens Kommunistparti, Förenade Syriens kommunistparti och nasseristiska partier.
NPF inkallat en nationell konferens för dialog och försoning på måndagen den 8 oktober. 
Dessa två kommunistiska partier har goda relationer och samarbetar med systerpartier i andra länder.
Arabiska Socialistiska Baathparti utmärks inte endast av att det har varit statsbärande parti, utan också av att det är sekulärt och har ett panarabiskt ledarskap som är partiets högsta beslutande organ. Det består av ett representantskap, där representanter för partiets grenar i Syrien, Irak, Jemen, Libanon, Jordanien, Palestina, Bahrain, Saudiarabien, Sudan, Tunisien, Algeriet och Mauretanien ingår.
Kommunistiska arbetarpartiet ingår i Nationell Koordinationskommittéen för demokratisk förändring. Dess ordförande, Fateh Jamous, lämnade Nationella Koordinationskommittéen för att ansluta sig till ”Alliansen för fredlig förändring”. Under konferensen den 26 september föreslog han att det skall bildas en folklig motståndsrörelse mot terrorgrupperna.
Den nu försvunne Abd al-Aziz al-Khayer är en av grundare till Kommunistiska arbetarpartiet. Partiet grundades 1976. Abd al-Aziz berättade för mig i en intervju i Damaskus i maj i år att partiet är inspirerat av den s.k. ”The New Left ” och att partiet verkat och arbetat underjordiskt sedan det grundades fram till nu.
Muslimska brödraskapet i Syrien är en gren av det internationella Muslimska brödraskapet. Partiet är ett religiöst sunni-fundamentalistiskt parti som har goda relationer med dels kungadiktaturerna i Gulfen och Saudiarabien, dels med turkiska grenen av Muslimska brödraskapet, Ardogans regeringsparti. Muslimska brödraskapet dominerar det s.k. Syriska Nationella Rådet i Istanbul.
Den 23 februari 2012 stiftades ”Lagen om bildandet av partier ”. Den har vida gränser och har möjliggjort bildandet av ett stort antal partier.  I artikel nummer 8 i den gamla konstitutionen från 1973 var det skrivet att ”Arabiska Socialistiska Baathparti leder staten och samhället”. Denna artikel avskaffades 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar