fredag 5 oktober 2012

Syria: Manufacturing Dissent


Här är en film som bl.a. är producerad av Lizzie Phelan som arbetar åt den ryska kanalen Russia Today. Filmen lider en aning av att de intervjuar personer som är mycket vänligt inställda till den syriska regeringen men man skall komma ihåg att det finns många som har en sådan inställning som knappast låtsas.

Det som gör filmen särskilt intressant är att de lyfter fram hur nyhetsförmedlingen i "Väst" används som ett instrument i kriget. Ett stort problem för den syriska regeringen menar en journalist är att många har lågt förtroende för statlig media och tar del av den desinformation som förmedlas genom Al-Arabiya och Al-Jazeera.

När de visar att den brittiska regeringen mördar sin egen befolkning och sätter in 20 000 poliser för att slå ner protester blir filmen riktigt bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar