lördag 19 januari 2013

"Unconventional Warfare" -en strategisk fråga

På nyhetsbanken ligger en notis som är av strategisk betydelse. Om vi lyckas sprida och förklara frågan om "Unconventional Warfare", USA:s hemliga krigföring så kan vi göra många immuna mot kommande bedrägerier. "Revolutionen" i Syrien är USA:s "Unconventional Warfare". Läs manualen för USA:s hemliga krigföring här:
http://nsnbc.files.wordpress.com/2011/10/special-forces-uw-tc-18-01.pdf
En annan notis finns här: http://jinge.se/allmant/usas-unconventional-warfare-stod-till-terrorism-i-demokratisk-forkladnad.htm

Handbok i militär inblandning


http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1213
"Avsikten med amerikanska UW-insatser [okonventionell krigföring] är att utnyttja en fientlig makt politiska, militära, ekonomiska och psykologiska sårbarhet genom att utveckla och upprätthålla motståndsstyrkor till att uppnå amerikanska strategiska mål."

Så börjar den handbok i okonventionell krigföring (UW) som togs fram för USA:s specialstyrkor 2010. Hela dokumentet, som kallas TC 18-01 finns tillgängligt här. Dokumentet har sedermera ersatts av en moderniserad upplaga (ATP 3-05.1) som ännu inte finns tillgänglig.

Vad som framgår av handboken är att USA regelmässigt deltar i, utvecklar och utnyttjar krig som varken har godkänts av kongressen eller av invånarna i de länder som får betala kostnaderna, främst i människoliv.

Var har då USA tillämpat okonventionell krigföring. I Mellanöstern och Nordafrika kan man utgå från att Libyen, Syrien, Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza samt i viss mån Iran (subversion efter presidentvalet 2009 bl.a.) varit föremål för hemliga amerikanska UW-operationer.


I juli 2012 fick det amerikanska försvarsdepartementets avdelning för tekniska vapen, DARPA, 42 miljoner dollar för att göra det möjligt för den amerikanska militären att "upptäcka, klassificera, mäta och följa bildandet, utveckling och spridning av idéer och koncept" inom sociala medier.

Det framgår av handboken att USA inte ser folkligt stöd som något villkor för att gå in på ena sidan i ett inbördeskrig:
"I nästan varje scenario ... stöder en aktiv minoritet regeringen och en lika liten militant fraktion som stöder motståndsrörelsen. För att motståndet ska lyckas måste den övertyga de obeslutsamma ... att acceptera det som legitimt. En passiv befolkning är ibland allt ett väl underbyggd uppror behöver för att gripa den politiska makten."

Handboken rekommenderar i sådana lägen att "skapa en atmosfär av bredare missnöje genom propaganda och politiska och psykologiska insatser för att misskreditera regeringen."

I takt med att konflikter eskalerar bör propagandan övergå till "psykologisk förberedelse av befolkningen för uppror".

Dit hör organisation av bojkotter, strejker och andra insatser för att visa offentligt missnöje. Därtill "infiltration av utländska organisatörer och rådgivare och främmande propaganda, material, pengar, vapen och utrustning."

Nästa nivå av verksamheten skulle vara att inrätta "nationella frontorganisationer [läs: Syriens nationella råd] och befrielserörelserna [läs Fria syriska armén]" som ska få befolkningen att acceptera "ökat politiskt våld och sabotage".

"Om regimen slår tillbaka kan motståndet utnyttja de negativa konsekvenserna för att samla mer sympati och stöd från befolkningen genom att betona att de uppoffringar och umbäranden motståndet förorsakar sker på uppdrag av 'folket'."

red

http://globalciviliansforpeace.files.wordpress.com/2012/02/special-forces-uw-tc-18-01.pdf